• Nieuws

Vanaf 1 januari 2019 bedraagt het lage btw-tarief 9% (dit was 6%). Wij adviseren om hiermee nu al rekening te houden bij het opstellen van offertes voor 2019 en bij het inrichten van uw administratie voor 2019.

Eerder heeft u in onze nieuwsbrief al kunnen lezen dat de 30% regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar. We hadden gehoopt dat in de nieuwe Belastingplannen overgangsrecht opgenomen zou gaan worden. Dit is helaas niet het geval, hoewel de discussie hierover voortduurt. 

Onlangs presenteerde het kabinet zijn plannen voor 2019. De economie draait momenteel op volle toeren en de werkgelegenheid is de afgelopen jaren toegenomen. De positie van de huidige ministers en staatssecretarissen is dan ook een stuk rooskleuriger dan die van hun voorgangers. Dat zien we ook duidelijk terug in de begroting en de voorgestelde fiscale maatregelen. Een overzicht van de meest in het oog springende veranderingen.  

Er is een wet in de maakt die ervoor zorgt dat de kleineondernemers- regeling (KOR) behoorlijk vereenvoudigd wordt én voor alle kleine ondernemers toegankelijk wordt. Dit betekent dat rechtspersonen zoals BV’s, verenigingen en stichtingen, straks ook in aanmerking komen voor de KOR. De regeling voor kleine ondernemers treedt waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking.
Momenteel wordt de Lammermarkt omgetoverd tot het proeflokaal van Leiden en omgeving, waar restaurants uit deze stad hun beste gerechten presenteren. Natuurlijk is ook HBK weer van de partij! Noteer de data alvast in uw agenda: donderdag 21 juni tot en met zondag 24 juni. Dan zien we elkaar daar!