• Nieuws

Sinds 1 januari gelden er nieuwe fiscale boetes. HBK is uiteraard scherp op de termijnen die de Belastingdienst hanteert. Doet u zelf aangifte? Let dan goed op dat u zich aan de regels houdt. Want de boetes kunnen aardig in de papieren lopen! We geven u een overzicht.

 

Als binnen uw bedrijf de moedermaatschappij minimaal 95% van de aandelen heeft in een dochtermaatschappij, kunnen zij een fiscale eenheid vormen. Dat is handig, want dan hoeft u nog maar één keer aangifte vennootschapsbelasting te doen. Daarnaast kunt u verliescompensatie toepassen, intercompanywinsten elimineren en herstructureren of reorganiseren zonder dat dat gevolgen heeft voor de vennootschapsbelasting. Maar er kleven ook nadelen aan dit fiscale ‘huwelijk’.

De discussie over wel of geen (fictieve) dienstbetrekking, wel of geen VAR of goedgekeurde model- overeenkomst van de Belastingdienst lijkt definitief voorbij voor commissarissen. Voor  hen wil staatssecretaris Wiebes vanaf 1 mei 2016 in het geheel geen (fictieve) dienstbetrekking meer. Hierdoor hoeft er geen loonheffing ingehouden en afgedragen te worden; de belastingheffing loopt dan via de inkomstenbelasting van de commissaris.