• Nieuws

Geld schenken aan uw kinderen bij leven is niet alleen leuker, maar ook nog eens fiscaal voordeliger dan nalaten. Op een bedrag van €100.000 scheelt dat meer dan € 20.000 aan belasting!

Op 9 februari 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) beslist dat een niet-ingezetene in de lidstaat waar hij werkt, recht heeft op een pro-rata toepassing van de hypotheekrenteaftrek, wanneer er in de lidstaat waar hij woont geen inkomsten van betekenis aanwezig zijn.

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. De wet werd in december 2016 nog op verzoek van Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën door de Eerste Kamer uitgesteld. De mogelijk onvoorziene effecten  met forse budgettaire maatregelen bleken echter minder ernstig dan gedacht en met een novelle werd de wet lichtelijk gerepareerd.  

Onlangs presenteerde het kabinet zijn plannen voor 2017. Voorop stond dat het belastingstelsel eenvoudiger moet worden en dat de koopkracht moet worden verbeterd. Het aantal écht ingrijpende maatregelen is echter beperkt. Hieronder informeren wij u over de meest in het oog springende fiscale wetsvoorstellen.

Jaarlijks komt er gemiddeld 8 miljoen ton plastic in onze oceanen terecht. De 21-jarige Nederlandse ondernemer Boyan Slat werkt met ‘The Ocean Cleanup’ aan een baanbrekend project om een enorme schoonmaak te houden om dit plastic uit de oceanen te halen. Maar ook hier geldt: een betere wereld begint bij jezelf.