• Nieuws

Vanaf 2017 zal in de aangifte inkomstenbelasting het box 3 vermogen anders worden belast. Wat is er veranderd?

 

Wat zijn de 10 beste eindejaarstips van HBK?

 

In onze vorige nieuwbrief hadden we gemeld dat het belastingplan 2018 weinig écht ingrijpende maatregelen kent. Het regeerakkoord van Rutte III brengt hierin verandering. Zowel voor 2018 als  voor de jaren daarna zijn beleidsvoornemens bekend gemaakt.


De speerpunten op fiscaal gebied zijn het lonender maken van werk, het zwaarder belasten van vervuiling, het aanpakken van belastingontwijking en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven die in Nederland daadwerkelijk economische activiteiten ontplooien en banen opleveren.

Afgelopen dinsdag presenteerde het demissionaire kabinet zijn plannen voor 2018. Door de demissionaire status van het kabinet zijn in het belastingplan 2018 met name maatregelen terug te vinden waarvan het onontkoombaar was dat ze per 1 januari 2018 zouden ingaan. Deze maatregelen hebben met name invloed op de koopkracht van de Nederlandse huishoudens en zien toe op de aanpak van belastingontwijking en –ontduiking.  Aangezien het aantal écht ingrijpende maatregelen beperkt is gebleven, hebben wij derhalve ook eerder aangekondigde maatregelen in deze nieuwsbrief opgenomen.  

Per 1 januari 2018 zal de boetevrije inkeerregeling verleden tijd zijn. Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft middels een Kamerbrief aan de Tweede Kamer laten weten dat de afschaffing in het Belastingplan voor 2018 opgenomen zal worden.