• Nieuws

Op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën heeft de ministerraad afgelopen vrijdag besloten dat de werkkostenregeling wordt verruimd. Deze verruiming is een invulling van het bedrag van €100 miljoen dat in augustus vorig jaar is gereserveerd voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. Deze verruiming creëert meer mogelijkheden voor kleine ondernemers om belastingvrij iets extra’s voor hun werknemers te betekenen. Deze verruiming zal gaan gelden vanaf 1 januari 2020.


Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van hun totale loonsom (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken aan extraatjes. Dit percentage wordt verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van de totale loonsom. Dit betekent bij een loonsom van €300.000 dat werkgevers in de nieuwe situatie €5.100 vrij te besteden hebben in plaats van €3.600 nu. Voor het bedrag boven de €400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden, waardoor vooral het mbk geniet van deze verruiming.

Een extra tegemoetkoming hierbij is het vrijstellen van vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag (VOG). Door deze VOG onder de vrijstelling te laten vallen, blijft er meer financiële ruimte over voor andere uitgaven.

 

De originele Kamerbrief vindt u hier.

Februari 2019