• Nieuws

In het belastingplan wordt het een stuk aantrekkelijker gemaakt een (elektrische) fiets aan werknemers ter beschikking te stellen. Er wordt in 2020 een vaste bijtelling geintroduceerd, zoals nu al voor leaseauto's geldt.


Nu is de regeling rond de fiets van de zaak nog een draak van een regeling:

Bij het vergoeden of verstrekken van een fiets aan een werknemer, moet nu de waarde in het economisch verkeer als (extra) loon worden verantwoord. Stel dat u een fiets van € 2.000 verstrekt aan een werknemer die op jaarbasis € 35.000 verdient, dan leidt dit eenmalig tot een extra last van (ongeveer) € 840 netto voor de werknemer. Eventueel kan de werkgever de € 2.000 ten laste van de vrije ruimte brengen zodat het de werknemer niets kost.

Bij het ter beschikking stellen van een fiets (werkgever blijft eigenaar) telt op dit moment nog de privé gereden kilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs als loon. De kilometerprijs bestaat uit de kosten per kilometer van de fiets aan elektriciteit, onderhoud, reparatie, afschrijving en verzekering. Bij de berekening van het voordeel mag een eigen bijdrage van uw werknemer voor het privégebruik in mindering worden gebracht.

De huidige regeling brengt op dit moment dus veel administratieve rompslomp met zich mee.

Onder de nieuwe regeling volstaat een jaarlijkse bijtelling van 7% van de waarde van de fiets. In ons voorbeeld komt de bijtelling op € 2.000 * 7% = € 140 (bruto). Dit kost de werknemer jaarlijks € 59 aan belasting.
Ter compensatie zou de werkgever deze belasting ten laste van de vrije ruimte kunnen vergoeden. In dat geval kost de fiets voor de werknemer niets.

In de nieuwe plannen is de werknemer € 59 per jaar kwijt (in plaats van eenmalig € 840). Als de werkgever de werknemer volledig compenseert middels vrije ruimte/eindheffing blijft er in de nieuwe regeling meer vrije ruimte over voor overige zaken.

Kortom: een goede verbetering. Doe er uw voordeel mee!