• Nieuws

In het belastingplan wordt het een stuk aantrekkelijker gemaakt een (elektrische) fiets aan werknemers ter beschikking te stellen. Er wordt in 2020 een vaste bijtelling geintroduceerd, zoals nu al voor leaseauto's geldt.

Het belastingplan geeft meer duidelijkheid over de ontwikkeling van tarieven voor de inkomstenbelasting- en vennootschapsbelasting. Dit vormt een goede aanleiding voor inkomensplanning. Hieronder enkele mogelijkheden.

Vanaf 1 januari 2019 bedraagt het lage btw-tarief 9% (dit was 6%). Wij adviseren om hiermee nu al rekening te houden bij het opstellen van offertes voor 2019 en bij het inrichten van uw administratie voor 2019.

Eerder heeft u in onze nieuwsbrief al kunnen lezen dat de 30% regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar. We hadden gehoopt dat in de nieuwe Belastingplannen overgangsrecht opgenomen zou gaan worden. Dit is helaas niet het geval, hoewel de discussie hierover voortduurt. 

Onlangs presenteerde het kabinet zijn plannen voor 2019. De economie draait momenteel op volle toeren en de werkgelegenheid is de afgelopen jaren toegenomen. De positie van de huidige ministers en staatssecretarissen is dan ook een stuk rooskleuriger dan die van hun voorgangers. Dat zien we ook duidelijk terug in de begroting en de voorgestelde fiscale maatregelen. Een overzicht van de meest in het oog springende veranderingen.