In Nederland kennen wij heffingskortingen in de loonbelasting. Deze heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Dit betekent dat de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u inhoudt op het loon van uw medewerkers, afhangt van het land waar uw medewerker inwoner is – en dit zult u moeten registeren. We leggen u graag uit hoe dit werkt.


Wat verandert er?
Tot nu toe was het zo dat iedereen die onder de loonbelasting viel, recht had op het belastingdeel van de heffingskortingen. Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben slechts nog recht op het premiedeel, en dan alleen als zij in Nederland sociaal verzekerd zijn. Een uitzondering geldt voor de arbeidskorting, dit is een belastingdeel van de heffingskorting. Werknemers die inwoner zijn van een lidstaat van de EU, van Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba, houden wel recht op deze arbeidskorting. 

Dit betekent het voor uw salarisadministratie 
De loonbelasting/premie volksverzekeringen die u inhoudt op het loon van uw medewerkers, wordt dus bepaald door het land waar uw medewerker inwoner is. Om tot een juiste loonberekening te komen, is het van belang om te weten van welk land uw medewerker inwoner is. U bent verplicht om dit van elke medewerker vast te leggen in de salarisadministratie. Heeft u een medewerker die geen inwoner is van Nederland? Dan mag u in de aangifte niet zijn tijdelijke Nederlandse adres (bijvoorbeeld van een recreatiewoning) opnemen. Dit moet het buitenlandse adres zijn. Heeft u dat adres in het buitenland niet, dan moet u voor deze medewerker het anoniementarief toepassen.

Zo bepaalt u waar iemand inwoner is
De hoofdregel is dat iemand inwoner van Nederland is als hij hier zijn permanente woon- en verblijfplaats heeft. Heeft u een medewerker die zowel in Nederland als in het buitenland woont en verblijft, dan is het niet altijd duidelijk of hij een inwoner van Nederland is. In zo’n geval is uw medewerker voor de loonbelasting alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt. Woont het gezin van uw medewerker bijvoorbeeld in het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij daar bankrekeningen aan? Dan is hij geen inwoner van Nederland. Als uw medewerker geen gezin heeft, is het onderscheid lastiger te maken. Het is dan van belang om te kijken naar de intentie van uw medewerker: is hij van plan om zich in Nederland te vestigen of wil hij hier maar korte tijd blijven? In het laatste geval is hij geen inwoner van Nederland.

 

January 2019